Tilburg: Bestel nu online!

Actievoorwaarden

Via onze social media kanalen verloten wij een Valentijn menu voor 2 personen.  Dit menu heeft een reguliere waarden van €18,50 per persoon.

Op deze actie zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

1. Deze winactie wordt uitgeschreven door WorldBurger Best onder de handelsnaam World Burger gevestigd te Best. Op winacties zijn deze actievoorwaarden van toepassing.

2. Deelname aan acties is gratis. Deelname vindt plaats wanneer je voldaan hebt aan de gevraagde voorwaarden in het bericht of, indien van toepassing, een inschrijfformulier hebt ingevuld. Vanaf dat moment maak je kans om te winnen.

3. Iedere deelnemer kan maximaal één keer deelnemen aan een actie.

4. Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan een prijsvraag of winactie.

5. Deelnemers dienen de Reclame Code Social Media na te leven

6. De looptijd van de actie staat aangegeven in de beschrijving van de winactie.

7. Om deel te mogen nemen, moet een deelnemer een minimumleeftijd hebben van 16 jaar. Alle andere deelnemers zijn uitgesloten van deelname.

8. De trekking van de winnaar geschiedt willekeurig en op onpartijdige wijze.

9. Winnaars worden binnen 5 werkdagen na sluiten van een actie persoonlijk geïnformeerd via een bericht op het kanaal waarmee aan de actie is deelgenomen.

10. WorldBurger Best kan, naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving, deze actievoorwaarden gedurende de actielooptijd wijzigen of aanpassen, dan wel zonder opgave van reden de actie wijzigen of aanpassen tenzij dit tot nadeel van de deelnemer leidt.

11. Over uitslagen wordt niet gecorrespondeerd.

12. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere goederen.

13. De persoonsgegevens die in het kader van winacties worden verkregen, worden gebruikt door WorldBurger Best voor de winactie en worden niet verstrekt aan derden.

16. In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien zal een besluit worden genomen door WorldBurger Best.

17. WorldBurger Best handelt met haar acties in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2014.

18. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

19. Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

20. Voor vragen en/of klachten kan contact opgenomen worden met WorldBurger Best, Nieuwstraat 71, 5683 KB Best of via info@worldburger.nl. Je ontvangt binnen 7 kalenderdagen na ontvangst via e-mail een reactie.